Przestrzeń jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Jej postrzeganie jest różne dla innych kręgów kulturowych, ale sposób jej wyobrażenia zmienia się także w zależności od percepcji konkretnej osoby – jej wieku i życiowych doświadczeń.