Ruch Ziemi wokół własnej osi nazywamy ruchem obrotowym albo wirowym – lub z języka angielskiego – rotacją. Ziemia kręci się wokół nachylonej względem płaszczyzny osi obrotu w kółko. Ten trwający niecałe 24 godziny ruch, powoduje bardzo ważne skutki dla życia na Ziemi, odpowiadając m.in. za istnienie zjawiska czasu.