Ziemia jest jedną z wielu ciał niebieskich w Układzie Słonecznym i jedną z 8 oficjalnie uznawanych planet. To właśnie Słońce i odpowiednie położenie Ziemi względem niego sprawia, że na naszej planecie – zwanej błękitną – istnieją odpowiednie warunki do rozwoju życia biologicznego.