Gospodarka świata dzieli się na trzy główne sektory: rolnictwo, przemysł i usługi. Coraz częściej jednak trudno o jednoznaczną klasyfikację niektórych branży i działalności, a granica między usługami i przemysłem – zaciera się.