Atmosfera cyrkuluje globalnie i lokalnie. Cyrkulacja globalna przebiega w trzech zasadniczych etapach – komórce Hadleya, Ferrela i polarnej. Lokalne ruchy atmosfery odnoszą się do mas powietrza, na granicach których tworzą się fronty atmosferyczne.