Geografia jest nauką przyrodniczą i społeczną o szerokim spektrum zainteresowań. Składają się na nią trzy główne działy – geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna oraz geografia regionalna.