Skip to main content

Problem bezrobocia na lokalnym rynku pracy

Brak pracy jest w wielu miejscach wciąż istotnym i niepożądanym zjawiskiem społecznym. W niektórych miejscach kraju (np. dużych metropoliach) bezrobocie prawie nie występuje, podczas gdy w innych częściach (np. regionach rolniczych wschodniej i północnej Polski) wciąż jest istotnym problemem. Kluczem do identyfikacji czynników kształtujących bezrobocie są wywiady i dane statystyczne.