Działalność górnicza oddziałuje na środowisko w mniejszej skali przestrzennej niż inne działalności człowieka, ale za to bardzo intensywnie. Obszary koncentracji kopalń (także za sprawą obecności towarzyszącego przemysłu) należą do najbardziej intensywnie przekształconych na Ziemi.