Podział Ziemi na strefy klimatyczne opiera się na statystyce temperatury powietrza, jej amplitudy oraz występujących opadów. Na Ziemi występuje 5 głównych stref klimatycznych i kilka klimatów astrefowych.