Możliwości gospodarowania w Kanadzie, zwłaszcza w rolnictwie, są ściśle związane z warunkami geograficznymi. Decydujące znaczenie odgrywa klimat i będące jego konsekwencją pokrycie terenu. Okazuje się, że tylko niewielka część tego wielkiego państwa nadaje się do uprawy i chowu.