Powierzchnia Ziemi kształtuje się w poziomie oraz w pionie. Ukształtowanie poziome obejmuje podział na kontynenty i oceany, a ukształtowanie pionowe – na formy wyróżnione ze względu na ich wysokość nad poziomem morza.