Woda na Ziemi występuje nie tylko w stanie ciekłym i gazowym, ale także jako zamarznięte ciało stałe – w postaci lodowców i lądolodów. Są one największym magazynem słodkiej wody na Ziemi.