Polska tak jak wiele innych rozwiniętych krajów przechodzi proces metropolizacji, tzn. rozwoju wielkich miast, wokół których koncertuje się największa grupa ludności. Zmiany te wpływają w istotny sposób na przekształcenia demograficzne i przestrzenne w sąsiedztwie największych aglomeracji.