Przeszłość Ziemi bada się na podstawie obserwacji terenu oraz datowania skał i skamieniałości. Wydarzenia z przeszłości mogą być umiejscowione na osi czasu względnie i bezwzględnie – w zależność od wykorzystanej metody.