Przedstawianie na mapach różnych informacji wymaga zastosowania jednej z dostępnych metod kartograficznych. Wybór metody powinien zależeć od rodzaju zjawiska. Metody dzielimy na jakościowe i ilościowe. Istnieją także osobne metody przedstawiania na mapach zróżnicowania wysokości terenu.