Ruch ludności polegający na zmianie miejsca zamieszkania nosi nazwę migracji. Poważnym wyzwaniem dla współczesnej geografii jest odróżnienie zjawiska migracji i uchodźstwa. Na świecie istnieją stałe obszary odpływu i stałe obszary napływu ludności.