Miasta na świecie cechują się dużym zróżnicowaniem funkcjonalnym i fizjonomicznym. Wyróżniamy wiele różnych rodzajów aglomeracji, a ponadto wielkie zespoły miejskie zwane megalopolis. Tak duża złożoność problemu wynika z odmiennej specyfiki różnych kręgów kulturowych.