Zagrożenia hydrologiczne często są lekceważone, tymczasem okazuje się, że powodzie i susze należą do bardzo poważnych problemów globalnych i mają istotny udział w stratach gospodarczych oraz śmiertelności ludzi. Są one faktycznie zjawiskami z pogranicza meteorologii i hydrologii.