Właściwe zagospodarowanie przestrzeni jest ważne dla jej prawidłowego funkcjonowania. Okolice szkół otaczają obszary o rozmaitych funkcjach, z których część została tam ulokowana umyślnie, a inne mają charakter przypadkowy. Niektóre z tych obiektów funkcjonują w harmonii funkcjonalnej z sąsiedztwem, a inne stanowią oderwany od niego wycinek przestrzeni. Podstawą do analizy otoczenia szkoły, są obserwacje terenowe.