Położenie w okolicach równika i zwrotników, jest kluczowym czynnikiem klimatotwórczym w Afryce. To właśnie takie umiejscowienie kontynentu, przekłada się  największym stopniu na faunę i florę Afryki, a więc pośrednio także na warunki ludzkiego życia.