Polska przed 2019 r. liczyła około 38,4 miliona mieszkańców, którzy żyli w 16 województwa, 380 powiatach i miastach na prawach powiatu i 2477 gminach różnego typu. Obecnie jednak obserwujemy największy od II Wojny Światowej spadek liczby ludności Polski, spowodowany pandemią COVID-19.