Skala jest ważnym elementem prezentacji zjawisk w przestrzeni. Służy pomniejszeniu obiektów, w tym zwłaszcza powierzchni. Dzięki skali możemy dowiedzieć się, jak bardzo pomniejszony (lub powiększony) został obiekt oraz obliczyć odległości między punktami.