Po roku 1989 Polska weszła na drogę dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym czasie nasza gospodarka stopniowo zaczęła piąć się w górę w rankingach gospodarczych, a Polacy i polskie firmy zaczęli odnosić odnotowywane na świecie sukcesy w różnych dziedzinach życia.