Skip to main content

Przemysł tradycyjny a przemysł zaawansowanych technologii

Przemysł jest zasadniczo działem opartym o tradycyjne technologie. Od pewnego czasu dynamicznie rozwija się jednak tak zwany przemysł zaawansowanych technologii (ang. high-technology) oparty o inną filozofię produkcji i zarządzania. Rola przemysłu tradycyjnego stale spada, a nowe technologie zaczynają przejmować prym.