Polska jest siódmym najbardziej zaludnionym krajem Europy, z silnie zróżnicowanym pod wieloma względami społeczeństwem. Pod wieloma względami, takimi jak np. urbanizacja, preferencje wyborcze czy sytuacja rynku pracy, Polska jest krajem osobliwym i ciekawym na tle reszty świata.