Rolnictwo świata dzieli się na różne sposoby na kilka typów. Najbardziej podstawowe kryterium podziału przebiega na dwóch osiach – intensywności/ekstensywności produkcji oraz kapitało/pracochłonności. Inny podział charakteryzuje stopień jego towarowości lub poziom rozwoju cywilizacyjnego.