Gleby – pedosfera, powstają przez wiele stuleci, a bardzo łatwo ulegają erozji. Oprócz naturalnych procesów niszczących gleby, także działalność człowieka przyczynia się do bezpowrotnego wyjałowienia pedosfery. Istnieje jednak szereg zabiegów, które można podjąć celem odbudowy i ochrony gleb.