Umiejętność wyznaczania współrzędnych geograficznych należy do ważnych umiejętności często wykorzystywanych w geografii. Nie należy to jednak do zadań najprostszych – stąd konieczność ćwiczenia na wielu różnych przykładach – globusach, mapach czy siatkach przeznaczonych do ćwiczeń.