Położenie ośrodków przemysłowych nie ma charakteru przypadkowego. Wiele zmiennych wpływa na lokalizację określonych zakładów – część z nich (np. kopalnie) z oczywistych powodów muszą powstać w określonym miejscu, podczas gdy inne (np. piekarnie) mogą teoretycznie zostać utworzone gdziekolwiek.