Ziemia jest planetą pełną ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, tzn. takich, które wykraczają poza przyjęte normy (stanowią od nich odchylenie), jednocześnie powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka. Obejmują one wszystkie strefy ziemskiego środowiska, a nazywamy je geozagrożeniami.