Sieć osadnicza składa się z dwóch podstawowych jednostek – miast i wsi. Między tymi jednostkami są jeszcze formy pośrednie, a wszystkie one razem, spowite środkami transportu i łączności tworzą sieć osadniczą.