Atmosfera to gazowa powłoka Ziemi, która zbudowana jest z 5 głównych warstw. Skład atmosfery zmienia się wraz z wysokością, ale w strefie zamieszkania człowieka, jest on raczej stabilny. Bez atmosfery życie na Ziemi nie byłoby możliwe.