Atmosfera – to trzeci dział w 4-letnim liceum ogólnokształcącym. Zawiera informacje o budowie atmosfery, klimacie na Ziemi i kształtowaniu pogody oraz zjawisk atmosferycznych.