Najbardziej specyficznym dowodem na zróżnicowanie geograficzne Azji, jest podział kontynentu na strefy klimatyczno-roślinno-glebowe, których wyróżnić można w Azji co najmniej 10 (oraz liczne pomniejsze). W Azji znajdują się właściwie wszystkie strefy świata oprócz tych, które można spotkać jedynie na Antarktydzie.