Turystyka należy do najdynamiczniej rozwijających się usług, w związku z czym także jej presja na środowisko naturalne stale wzrasta. Nie pohamowana potrzeba człowieka w zwiedzaniu, oglądaniu i doświadczaniu nie jest obojętna dla natury. Istnieje jednak możliwość pogodzenia potrzeb człowieka i środowiska w ramach rozwoju tzw. turystyki zrównoważonej