Ludność Polski, niekiedy na przekór mało zachęcającym danym statystycznym, w badaniach polskich i międzynarodowych wyraża względnie wysoki poziom zadowolenia ze swojego życia. Poziom tego zadowolenia wykazuje jednak silne zróżnicowanie regionalne, na które wpływ ma wiele czynników społeczno-gospodarczych.