Oddziaływanie lokalnego przedsiębiorstwa na otoczenie oceniane jest na podstawie przeprowadzonych badań terenowych. Oprócz analizy sytuacji na miejscu, wpływ podmiotu na sąsiedztwo może być oceniony z wykorzystaniem szeregu innych metod, np. wywiadu oraz analizy treści powszechnie dostępnych w Internecie.