Na świecie żyje obecnie ponad 7,7 mld ludzi i liczba ta cały czas dynamicznie wzrasta. Tempo przyrostu naturalnego cechuje się jednak silnym zróżnicowaniem regionalnym i gdy w jednych kraj ludności przybywa, w innych – ich liczba spada.