Skip to main content

Budowa geologiczna Polski

Polska leży na styku trzech obszarów fałdowań – prekambryjskich, paleozoicznych oraz mezozoicznych i kenozoicznych. Z tego powodu budowa geologiczna naszego kraju jest mocno skomplikowana i jest efektem wielu procesów i wydarzeń. Rodzi ona także znaczące skutki dla ukształtowania powierzchni, pokrywy glebowej czy sieci rzecznej, nade wszystko wpływa jednak na zasobność Polski w surowce naturalne.