Przełom XX i XXI wieku przyniósł światu dynamiczny rozwój sektora nowych technologii, w wyniku czego wykształciła się gospodarka oparta na wiedzy. Ten nowy sektor powstaje na pograniczu przemysłu i usług i przyczynia się do szybszego rozwoju gospodarczego świata.