W Europie istnieje wiele wykorzystywanych źródeł energii – są wśród nich zarówno surowce kopalne (źródła nieodnawialne) jak i OZE wykorzystujące moc wiatru, wody czy słońca. Wybór źródła wykorzystania energii wiąże się najbardziej z warunkami przyrodniczymi, które ułatwiają lub utrudniają dany kierunek polityki energetycznej.