Wietrzenie obejmuje zespół procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych prowadzących do powstania zwietrzeliny czyli zniszczonego materiału skalnego, który podlega następnie transportowi.