Stan środowiska naturalnego w Polsce ulega powolnej, ale stałej poprawie. Największe zanieczyszczenia tak powietrza jak i wód czy gleb, związane są rozwojem przemysłu ciężkiego, którego szczyt Polska ma już za sobą. Nowoczesna gospodarka fazy postindustrialnej, coraz większą wagę przykłada do poprawy stanu środowiska.