Hydrosfera – to czwarty dział w 4-letnim liceum ogólnokształcącym. Zawiera informacje o zasobach wodnych, różnych rodzajach rezerwuarów wód oraz ich dynamice.