Ciśnienie atmosferyczne, czyli nacisk powietrza na grunt, mierzy się w hektopaskalach. Ciśnienie jest inne w różnych częściach Ziemi, a jego rozkład – układy baryczne, cechują się pewnymi prawidłowościami.