Pod pojęciem ruchów masowych rozumiemy przemieszczanie dużych mas ziemi pod wpływem grawitacji. W zależności od czynników otoczenia, ruch ten może odbywać się na wiele sposobów.