Znaczna część wód na Ziemi znajduje się pod jej powierzchnią. Zaliczamy do nich zarówno podwodne zbiorniki jak i wodę w szczelinach skalnych. Ten rodzaj wód stanowi znaczną część ziemskich zasobów wody słodkiej.