Góry to deformacje powierzchni Ziemi, które powstały jako skutek fałdowania, uskoków tektonicznych lub w wyniku kształtowania się wulkanów. Towarzyszą im inne deformacje.