Lasy stanowiły w przeszłości znacznie większy odsetek powierzchni Ziemi niż obecnie. Silna deforestacja przyczynia się do stałego spadku powierzchni lasów na Ziemi, ale zmiany te są nierównomierne – w niektórych częściach świata ich areał wzrasta. Gospodarka leśna jest ważnym aspektem działalności człowieka.