Transport jest jedną z najważniejszych usług. Jego obecność i rozwój warunkuje funkcjonowanie niemal wszystkich innych sektorów gospodarki. Wspólnie z łącznością tworzy pojęcie komunikacji – odpowiada za przewóz towarów i osób. Transport dzieli się ze względu na przestrzeń, w której przebiega.